Skarrild Skoles værdigrundlag

 

Skarrild skole bygger på følgende værdier:

 • Fleksibel og rummelig
 • Højt fagligt niveau
 • Positivt børnesyn
 • Tryghed og nærhed
 • Fællesskab forpligter
 • Medansvar
 • Selvforvaltning

Vi vil videreudvikle en skole som både er faglig, rummelig og fleksibel udfra tankesættet om ”vores skole” en fælles skole og et fællesskab, hvor faste holdepunkter bl.a. er fælles morgensang og mødet med klasselæreren.

Vi vil opbygge en evalueringskultur med fokus på medansvar for børnenes egen læring, hvor nærhedsprincippet og forældreinddragelse er centralt.

Vi tilstræber, at vores skole er ”selvforvaltende” og et alternativ eller supplement for de elever, som vil have gavn af en overskuelig skole.

 

 

 

 

Skarrild Skoles styrkesider

 

Skarrild Skole har som lille skole følgende styrkesider:

 • Skolen er overskuelig og tryg, hvilket giver alle mulighed for trivsel og læring
 • Skolen kan udfordre den enkelte elev, så hun/han bliver så dygtige som muligt
 • Skolen er lokal forankret med en solid forældreopbakning
 • Skolen har en fast kontinuerlig medarbejderstab, som er fagligt kompetente
 • Skolen er både moderne og traditionel med nyere funktionelle lokaler, inventar og IT-udstyr, der stadig holder fast i fællesskabskulturen med morgensang, klasselæreren som omdrejningspunkt, lejrtur til f.eks. Samsø og Bornholm osv.