Kære evt. kommende forældre

 

Velkommen til Skarrild Skole

Skarrild Skole er en lille velholdt og moderne skole, der grænser op til både børnehave, fritidshjem samt kultur- og idrætscenter. Vi er en del af fælleskabet omkring Skarrild Karstoft Landsbycenter beliggende i et grønt naturområde med både hede, skov og å.

Vi har et stort skoledistrikt med gode busforbindelser, hvor 3 skolebusser samles morgen og eftermiddag ved skolen.

En almindelig skoledag begynder med morgensang og "fagligt læsebånd" for alle. Vi har en vekslen imellem undervisning i mindre klasser med 9-16 elever og tværfaglige forløb i team 0.-3.- og 4.-6.kl. Det betyder lav klassekvotient med gode læringsforudsætninger kombineret med store hold i fortrinsvis praktisk musiske fag. Vi har valghold for 4.-6. kl. (med obligatoriske perioder) i billedkunst, musik, madkundskab, drama samt håndværk og design.

Det sociale samspil på skolen er velfungerende og støttes f.eks. af legepatrulje og venskabsklasser med personlige venskaber mellem store og små elever.

Inklusion er en naturlig del af skolen og vi har en struktureret form med inddragelse af undervisningsassistenter.

Vores skole tilbyder 30-33 timer om ugen, ekskursion og/eller lejrtur hvert år, tidsvarende lokaler og moderne skoleinventar, engageret og fagligt kompetent personale, stor forældreopbakning samt ikke mindst et trygt læringsmiljø.

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Gunnar Gasbjerg på 96287638 eller sksgg@herning.dk for at høre nærmere og evt. aftale et besøg på skolen.

Venlig hilsen

Gunnar Gasbjerg